Logo EMERG

THE HYDROCARBONS DISPLACEMENT BY WATER IN A NON-UNIFORM RESERVOIR

Volume VIII, Issue 3/2022, pp 97 – 109, DOI: 10.37410/EMERG.2022.3.06
Costin Viorel VLĂȘCEANU, Marius STAN

Abstract

Lucrarea tratează problema injectării apei în rezervoare subsaturate pentru a descrie evoluția acestora în timp. Zăcământântul, este considerat un sistem stratificat continuu cu rate diferite de uniformitate. Rezultatele obținute arată că în cazul unui zăcământ uniform există o perioadă în care, practic, se produce doar gaz, dar la o rată mare de uniformitate și vâscozitate ridicată a țițeiului, procesul de resaturare continuă în perioadă producției țiței-apă. De asemenea, se arată că în cazul numărului crescut de strate, dislocuirea zonei amestecului țiței-apă poate este posibilă să fie aproximată cu cea de tip piston.

The paper treats the problem of water injection into subsaturated reservoirs to describe their evolution in time. The reservoir, is considered a continuously stratified system with different rates of uniformity. The obtained results had show that in the case of a uniform reservoir there is a period in which, practically, it is produced only gas, but a high rates of uniformity and high viscosity of oil, the resaturating process continues in the oil-water production period. It shows too, that in case of the increased number of layers, the displacement with the mixture of the oil-water zone is possible to be approximated with the piston-like one.

Keywords

reservoir, linear system, algorithm, waterfront, oil-gas mixture, displacement process, initial saturation

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge