Logo EMERG

THE EVOLUTION OF THE REGULATORY FRAMEWORK REGARDING THE BALANCING MARKET AND THE FINANCIAL IMPLICATIONS

Vol. 6, Issue 4, pp. 56-64, DOI: 10.37410/EMERG.2020.4.04
Silvia CONSTANTINESCU, Victoria VASILEVSCHI, Emil NEDELCU

Abstract

Rezumat: OPCOM SA, în calitate de Operator de Decontare al PE, ca urmare a 15 ani de experiență, a considerat interesantă, prezentarea rezultatelor ultimilor 4 ani privind evoluția acestei piețe prin prisma cadrului de reglementare stability de ANRE. OPCOM SA, în calitate de Operator de Decontare al PE realizează calculele privind drepturile de încasare și obligațiile de plată pentru Participanții la Piața de Echilibrare, Părțile Responsabile cu Echilibrarea și Operatorul de Transport și de Sistem. Este important să evidențiem faptul că, pentru activitatea sa, OPCOM SA nu a avut nici o contestație de la participanți sau OTS.

Abstract: OPCOM SA, related to its 15 years of experience, has chosen the data of the last 4 year of Settlement Operator for Balancing Market and presents some interesting facts regarding the evolution of this market through regulation framework established by ANRE.
OPCOM SA, as a Settlement Operator for Balancing Market, has to determine the rights to receive and the obligations to pay for the Balancing Market Participants, BRPs and OTS.
It is important to point out that in all these years, OPCOM SA did not have any contest from the participants.

Keywords

Balancing Market, Dispatchable Unit/Consumer, price-quantity offers, UP/DOWN power regulation, Net Contractual Position, Net Measured Position, payment obligations, rights to receive

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.