Logo EMERG

STATE OF THE ART OF HYBRID AC-DC MICROGRIDS

Volume VIII, Issue 3/2022, pp 26 – 42, DOI: 10.37410/EMERG.2022.3.02
Alisa FLEANCU, Teodora MÎNDRA

Abstract

In acest articol autorii şi-au propus să abordeze tematica stadiului actual al proiectelor de cercetare-dezvoltare-implementare şi a celor industriale, ca două categorii de investiţii în microreţele. S-au evidenţiat aspectele importante ale diferenţelor dintre microretelele în funcţie de cele trei tehnologii: de AC, DC sau hibrid. Pentru a alinia lucrarea cu stadiul din România, s-a descris un studiu de caz care are la bază o microreţea care permite observaţii pe baza componentelor, a strategiilor de control alese, a viziunilor de dezvoltare viitoare şi care evidenţiază beneficiile aduse de o soluţie de control inteligent.

In this article, the authors set out to address the issue of current stage of research-development-implementation and industrial projects, as two categories of investments in microgrids field. Important aspects of the differences between microgrids on AC, DC or hybrid technologies have been shown. In order to align the work with the stage in Romania, a case study based on a microgrid was described, allowing observations based on components, chosen control strategies, future development visions and the benefits of an intelligent control solution.

Keywords

AC-DC, Microgrids, Control Strategies, Distributed Energy Resources, Power grid

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.