Logo EMERG

RESEARCH ACTIVITY IN AIR AND OTHER GASES COMPRESSION AND ENERGY STORAGE

Vol. 7, Issue 1, pp. 40-50 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.1.03
Iulian VLĂDUCĂ, Sorin TOMESCU, Mircea Dan IONESCU, Răzvan NEDELCU, Sorin POPESCU, Ionel ILIE

Abstract

COMOTI și partenerii săi industriali au dezvoltat activități de colaborare cu privire la posibilitățile de stocare a energiei aerului, precum și a altor gaze precum metanul, dioxidul de carbon și, de asemenea, hidrogenul în cavernele de sare exploatate și conservate, cu capacități de stocare între 50.000 și 500.000m3. În aplicaţii, cercetarea în sectorul energetic necesită parteneriate cu industria energetică şi de asemenea cu mediul universitar. Problema stocării de energie privește atât factorii de decizie, cât și mediile universitare, constituind un capitol important în strategiile energetice ale țărilor producătoare de energie și, implicit, în creșterea securității energetice a României.

COMOTI and its industrial partners have developed collaborative activities on the energy storage possibilities of air, and also on another gases like methane, carbon dioxide, and also hydrogen in exploited and preserved salt caverns, with storage capacities between 50,000 and 500,000 m3. In applications, research in the energy sector needs partnerships with the energy industry and university medium. The issue of energy storage concerns both the decision-makers and the universities, constituting an important chapter in the energy strategies of the energy producing countries and, implicitly, to increase the Romanian energy security.

Keywords

compression, energy storage, air, carbon dioxide, methane, hydrogen

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2022 EMERG, All rights reserved.