Logo EMERG

FROM CONCEPT TO REALITY: ELECTRONIC REGISTRATION OF DEFECTIONS

Vol. 6, Issue 2, pp. 99-111 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.2.08
Valentin STOIAN, Darius COSTAN, Marius CORNOIU

Abstract

Scopul acestei lucrări este de a prezenta platforma de lucru utilizată pentru gestionarea defecțiunilor apărute în toate punctele de lucru (hidrocentrale, stații de pompare, baraje, sedii administrative) din cadrul companiei Hidroelectrica SA. Totul a pornit de la un simplu concept de înregistrare a defecțiunilor într-o bază de date centralizata direct de la unitatea afectata. Pentru acest deziderat, a fost dezvoltată o aplicație web de tipul client-server. Partea de client a fost instalată în fiecare punct de lucru al companiei, iar datorită algoritmilor și interfețelor implementate, defecțiunile se transmit direct catre serverele care găzduiesc aplicația și baza de date. De asemenea, a fost dezvoltat un flux informațional bine determinat care urmarește progresul defectiunii, cu statusuri specifice, de la înregistrare pâna la remedierea acesteia.

The purpose of this paper is to present the work platform used to manage the faults that have appeared in all the work points (hydroelectric plants, pumping stations, dams, administrative offices) within the company Hidroelectrica SA. It all started from a simple concept of registering the faults in a centralized database directly from the affected unit. For this purpose, a client-server web application was developed. The client part has been installed in every work place of the company, and due to the algorithms and interfaces implemented, the failures are transmitted directly to the servers that host the application and the database. Also, a well-determined informational flow has been developed that follows the progress of the failure, with specific statuses, from registration to remediation.

Keywords

electronic register, fault registration, automation

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.