Logo EMERG

ENERGY STORAGE TECHNOLOGY IN MICROGRIDS

Vol. 7, Issue 4, pp. 123-128 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.4.10
Teodora MINDRA, Oana CHENARU, Gheorghe Florea, Radu DOBRESCU

Abstract

Microrețelele pot încorpora diferite tehnologii de energie regenerabilă, contribuind în acest caz la creșterea calității mediului și la realizarea indicatorilor scăderii amprentei de carbon, de către companiile care le folosesc și la dezvoltarea economiilor durabile. Un beneficiu important este posibilitatea de utilizare a energiei stocate, compensând limitările utilizării lor individuale și stocarea unei cantități destul de mari care poate fi utilizată sau vândută la momentul oportun către piața de energie electrică.

Microgrids can incorporate different renewable energy technologies, in this case helping to increase the quality of the environment and the achievement of carbon footprint indicators by companies that contribute to the development of sustainable economies. An important benefit is the possibility of use of stored energy, integrated with several green resources, compensating the limitations of their individual use and storing a fairly large quantity that can be used or sold to electricity market at the opportune time.

Keywords

microgrid, battery energy storage, balance of system

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.