Logo EMERG

ASPECTS OF THE STUDY OF THE INCREASE OF THE ENERGY EFFICIENCY IN THE OPERATION OF THE INDUCTION MOTORS WITHIN THE ANCILLARY SERVICES OF A THERMOELECTRIC POWER PLANT

Vol. 6, Issue 3, pp. 145-156 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.3.11
Nicolae DIGĂ, Valentin NĂVRĂPESCU, Silvia-Maria DIGĂ

Abstract

În această lucrare, autorii au sistematizat şi interpretat rezultatele obţinute în urma rulării unor programe de calcul de concepţie proprie, dezvoltate folosind facilităţile oferite de pachetul de programe matematice Mathcad combinat cu facilităţi oferite de asistări grafice personalizate adecvate, oferite de Excel. Aceste programe au fost elaborate pe baza algoritmilor de calcul al parametrilor schemei echivalente, componentelor de bilanț electric şi indicatorilor de eficienţă energetică (randament, factor de putere) pentru un motor asincron trifazat cu rotor în colivie cu bare înalte dreptunghiulare din cadrul serviciilor auxiliare ale unei centrale electrice de termoficare (CET), folosindu-se un model matematic complet pentru diferite grade de încărcare.

In this paper, the authors systematized and interpreted the results obtained by running their own design computing programs, developed using the facilities offered by the Mathcad mathematical software package combined with facilities offered by appropriate custom chart wizard, provided by Excel. These programs were developed based on the algorithms for calculating the parameters of the equivalent scheme, the electrical balance components and the energy efficiency indicators (efficiency, power factor) for a three-phase induction motor with squirrel cage rotor with deep rectangular bars within the ancillary services of a thermoelectric power plant, using a complete mathematical model for different degrees of loading.

Keywords

energetic efficiency; induction motors with squirrel cage rotor; ancillary services of thermoelectric power plants; loading degree; equivalent scheme parameters; charts of active and reactive powers balance; calculation programs Mathcad, Excel.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2022 EMERG, All rights reserved.