Logo EMERG

APPLICATION OF THE GIBSON METHOD FOR DETERMINING THE DISCHARGE AT A LOW HEAD HYDRO POWER PLANT

Vol. 6, Issue 4, pp. 45-55, DOI: 10.37410/EMERG.2020.4.03
Cristian PURECE, Lilica CORLAN

Abstract

Rezumat: În lucrare este prezentată metoda Gibson (metoda presiune - timp) o metodologie de măsură utilizată pentru determinarea debitului turbinat la o centrală hidroelectrică. Metoda Gibson nu este foarte cunoscută în România, deoarece această metodă nu a fost aplicată până în prezent pentru determinarea debitului respectiv a randamentului turbinelor hidraulice la centralele hidroelectrice din România. De asemenea în lucrare este prezentat pe scurt modelul matematic al metodei Gibson precum şi o aplicaţie in situ a metodei la un hidroagregat echipat cu o turbină Kaplan de 16 MW.

Abstract: The paper presents the Gibson method (pressure – time method) a measurement methodology used to determine the turbine discharge at a hydropower plant. The Gibson method is not very well known in Romania, because this method has not been applied so far for determining the discharge respective of turbines hydraulic efficiency at hydro power plants in Romania. The paper also briefly presents the mathematical model of the Gibson method as well as an in situ application of the method to a hydro unit equipped with a 16 MW Kaplan turbine.

Keywords

discharge, hydro unit, turbine efficiency, head.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge