Logo EMERG

AP12 LE – A PROJECT FOR REDUCING THE ENERGY CONSUMPTIONS AND IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY OF THE ELECTROLYSIS POTS PROIECT

Vol. 7, Issue 1, pp. 28-39 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.1.02
Marian CILIANU, Marian NĂSTASE, Gheorghe DOBRA, Ion MIHĂESCU, Ion FOTA, Laurențiu MIRCESCU

Abstract

Grupul ALRO este cel mai mare consumator industrial de energie din România cu un consum de aprox. 9% din energia produsă în România. Profilul de consum este aproape liniar 24 ore/ zi 365zile/an, deoarece Grupul are patru sectoare operaționale diferite si poate realiza o echilibrare între acestea. Prețurile la energie care au crescut neîncetat și prețurile scăzute la aluminiu pe Bursa de Metale din Londra (LME) au forțat producătorii de aluminiu pe plan mondial să își reducă consumul de energie. Costurile cu electricitatea directe și asociate (costurile asociate se referă la certificate verzi și certificare CO2, taxa de cogenerare, taxa de injectare în sistem, de transport, distribuție, servicii de sistem, energie reactiva) sunt cele mai importante elemente de diferențiere a structurii competitive a industriei de aluminiu. În ultimii ani, planurile succesive de reducere a costurilor au scăzut resursele tehnice interne ale uzinei de aluminiu ALRO. Între timp, proiecte ambițioase precum reducerea progresivă a distanței anod –catod (ACD) în vederea reducerii consumului specific de energie (SEC) au vizat reducerea în continuare a consumurilor din electroliză, proces dezvoltat de companii bine-cunoscute precum Norsk Hydro, Rio Tinto, Gami, etc.. Rio Tinto Aluminium Pechiney (RTAP) și ALRO au încheiat în 2018 un acord pentru furnizarea tehnologiei AP12LE către ALRO. Pentru a îndeplini o astfel de provocare și pentru a garanta o îmbunătățire constantă și sigură a performanțelor, RTAP a dezvoltat o serie de instrumente de referinta, inclusiv suport tehnic dintr-o locație aflată la distanță față de uzină. Acest articol prezintă proiectul de îmbunătățire progresivă a performanțelor și descrie unele dintre aceste instrumente de referinta, incluzând zona de operare, evaluarea și planul de dezvoltare pentru funcționare cu distanță anod – catod redusa, planul de tranziție de la situația actuală la o nouă situație, procesul de confirmare sau neconfirmare a continuarii proiectului și suport de la distanță. Cuvinte

ALRO Group is the biggest industrial power consumer from Romania with about 9% produced in the country. The profile of consumption is almost flat 24 hours /day 365days/year, despite that group has four different operational divisions due to equilibration achieved among them. Incessantly increasing energy prices and low London Metal Exchange (LME) aluminium prices have forced aluminium smelters to reduce energy consumption all over the world. Electricity direct and associated costs (associated means – green and CO2 certificates, cogeneration tax, injection fee, transportation, distribution, system services, reactive energy) are the most important differentiators of the competitive structure of the aluminum industry. Over the last few years, successive cost cutting plans have reduced the in-house technical resources available to ALRO smelter. Meanwhile, ambitious projects such as progressively reducing the anode-cathode distance (ACD) so as to lower specific energy consumption (SEC) have tended to further reduce the consumptions of electrolysis, process developed in different ways by well-known players as Norsk Hydro, Rio Tinto, Gami, etc. Rio Tinto Aluminium Pechiney (RTAP) and ALRO entered an agreement in 2018 for the supply of the AP12LE technology to ALRO. To meet this kind of challenge and to guarantee a smooth and reliable improvement in performance, RTAP has developed a whole suite of benchmark tools, including technical support from a location distant from the smelter concerned. This article will present the project for progressively improving performance and describe some of those benchmark tools, including operating window, low ACD operation assessment and development plan, transition plan for moving from the present situation to the new one, go-no go process and remote support.
Keywords:

Keywords

Aluminium Electrolysis, Cell design, Low energy, Technology transfer and validation

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.