Logo EMERG

ZERO HOUR FOR CLIMATE ACTION. INTELLIGENT DECISION-MAKING FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ENERGY

Vol. 6, Issue 4, pp. 120-128, DOI: 10.37410/EMERG.2020.4.10
Claudiu-Ionuț CREȚU-SÂRBU

Abstract

Rezumat: Pe 29 noiembrie 2019, Parlamentul European a decretat „stare de urgență climatică”. Cea mai mare provocare a omenirii se întâmplă ACUM NOW și se accelerează. Planeta Pământ este supusă unui impact nemaintâlnit. Ecosistemele se luptă și fiecare creatură este afectată. Emisiile de gaze cu efect de seră au atins niveluri record conducând la modificări în ceea ce privește durata și intensitatea fenomenelor naturale care se transformă în dezastre. Emisiile de CO2 ce rezultă din utilizarea combustibililor fosili în activități economice și industriale au un impact drastic asupra climei. E o legătură strânsă între urbanizare, creștere economică, cerere și consum de energie, producere, industrie, transport, emisii de gaze cu efect de seră și schimbările climatice. Acesta pare un cerc vicios care, însă, poate fi transformat într-o paradigmă nouă, pozitivă, prin eficientizarea sinergiilor dintre acestea. Nu mai este vorba doar despre schimbare, ci despre a acționa inteligent. Într-o lume moderna, liderii inteligenți pot folosi tehnologii digitale super-inteligente pentru a reduce emisiile globale de gaze cu efect de seră. O nouă eră ecologică se conturează acum prin integrarea regenerabilelor. Integrarea noilor tehnologii și a soluțiilor bazate pe inteligență artificială în infrastructura energetică va radicaliza procesul de decizie și va îmbunătăți procesele de operare, creând un viitor nou al energiei curate.

Abstract: On November 29, 2019, the EU parliament declared „climate and environmental emergency”. The biggest challenge of humanity is happening NOW and is accelerating. Planet Earth in its entirety is impacted like never before. The ecosystems are struggling and every single living creature is affected. Greenhouse gas levels in the atmosphere also hit record high leading to changes in the duration and intensity of natural phenomena which seem to turn into real disasters. Carbon dioxide emissions resulting from the use of fossil fuels in economic and industrial activities have a drastic impact on climate change. There is a close relationship between urbanization, economic growth, energy demand and consumption, energy production, industry, transport, greenhouse gas emissions and climate change. Currently, this seems to be a vicious cycle that can be turned into a positive new paradigm by enhancing synergies among them. It is not a matter of simply changing anymore, it is about acting smart. In a modern world, intelligent leaders can successfully use super-intelligent digital technologies to reduce global greenhouse gas emissions. A new age of green growth is emerging through integration of renewables. The embedding of new technologies and artificial intelligence solutions in the energy infrastructure will radicalize decision-making and improve workflows, thus creating a new future of clean energy.

Keywords

Keywords: climate emergency, sustainable energy management, artificial intelligence, decision making, intelligent control

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.