Logo EMERG

THE USE OF DSTATCOM EQUIPMENT IN THE MEDIUM VOLTAGE NETWORKS OF THE USERS

Volume IX, Issue 1/2023, pp 104-113, DOI: 10.37410/EMERG.2023.1.08
Nicolae GOLOVANOV , Stefan GHEORGHE

Abstract

Prezenţa unui echipament DSTATCOM la bornele unui utilizator cu variaţii importante ale puterii reactive absorbite asigură compensarea în timp real a puterii reactive şi limitarea fluctuaţiilor de tensiune (efect de flicker) la barele de alimentare. Dimensionarea echipamentului şi apoi validarea prin simulare şi prin măsurări a performanţelor precum şi încadrarea acestora în limitele stabilite de normative asigură nivelul necesar de calitate a energiei electrice a celorlalţi utilizatori conectaţi în punctul comun de cuplare. În cadrul lucrării sunt analizate implicaţiile funcţionării unui echipament DSTATCOM, în special influenţa asupra nivelului fluctuaţiilor de tensiune la barele de alimentare, pentru o reţea de medie tensiune în care este conectat un receptor perturbator.

The presence of a DSTATCOM equipment at a user’s terminals with significant variations in absorbed reactive power ensures real-time compensation of reactive power and the limitation of voltage fluctuations (flicker effect) in the power substation. The sizing of the equipment and then validation by simulation and measurement of performance as well as their compliance with the limits set by the regulations ensure the necessary level of power quality of the other users connected to the common coupling point. In the paper are analyzed the implications of the operation of a DSTATCOM equipment, especially the influence on the level of voltage fluctuations at the power bus bars, for a medium voltage network in which a disruptive receiver is connected.

Keywords

DSTATCOM, flicker, short circuit power, electromagnetic disturbance, medium voltage network.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge