Logo EMERG

THE SOLUTION IMPLEMENTED BY OPCOM IN ORDER TO SUPPORT INVESTMENT IN ELECTRICITY THROUGH LONG TERM BILATERAL CONTRACTS (PPA)

Vol. 6, Issue 4, pp. 87-91, DOI: 10.37410/EMERG.2020.4.07
Mihaela CONSTANTINESCU, Andreea UȚULETE

Abstract

Rezumat: Începând cu 1 septembrie 2020, Piața Centralizată centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (PPA) (PCTL) a devenit pe deplin operațională, după parcurgerea unui proces de consultare publică. Această nouă piață permite negocierea și încheierea contractelor de vanzare-cumpărare a energiei electrice pe termen lung, vânzătorul fiind un operator economic care urmează să construiască și să racordeze o capacitate nouă de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.

Abstract: Starting with 1st of September 2020, the Centralised Market for awarding Long Term Electricity Contracts (PPA) (PCTL) has become fully operational, after going through a public consultation process. This new market allows the negotiation and the conclusion of long-term electricity sale-purchase contracts, the seller being an economic operator who will build and connect a new capacity to produce electricity or to produce electricity and heat in cogeneration.

Keywords

PPA, electricity market

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.