Logo EMERG

THE ROLE OF HYDROGEN SOLUTIONS IN THE ENERGY TRANSITION PHASE IN ROMANIA

Volume VIII, Issue 3/2022, pp 137 – 147, DOI:10.37410/EMERG.2022.3.10
Nicolae GOLOVANOV, Ștefan GHEORGHE, Nicolae MOGOREANU

Abstract

Preocupările privind atingerea ţintei de decarbonare a sistemelor de energie până în anul 2050 a determinat ca hidrogenul să intre în atenţia specialiştilor energeticieni ca o sursă primară de energie atât ca combustibil în centralele electrice cât şi ca element de intrare în celulele cu combustibil, având în vedere că la utilizarea acestuia emisiile poluante sunt minime. Dintre metodele actuale de producere a hidrogenului „curat” este considerată de viitor doar utilizarea electrolizoarelor alimentate cu energie electrică din surse fotoelectrice, eoliene, hidro şi nucleare. În cadrul lucrării sunt analizate posibilităţile de producere a hidrogenului „curat”, problemele legate de transportul acestuia şi preţurile la care poate fi achiţionat acesta.

Concerns about reaching the target of decarbonisind of energy systems by 2050 have led to hydrogen coming to the attention of energy specialists as a primary source of energy both as fuel in power plants and as input into fuel cells, taking into account that the emissions are minimal when used. Of the current methods of producing „clean” hydrogen, only the use of electrolysers powered by electricity from photoelectric, wind, hydro and nuclear sources is considered by the future. The paper analyzes the possibilities of producing „clean” hydrogen, the problems related to its transport and the prices at which it can be achieved.

Keywords

hydrogen, renewable sources, hydrogen transport, hydrogen price.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.