Logo EMERG

THE IMPACT OF DISPERSED GENERATION ON DISTRIBUTION NETWORK

Volume VIII, Issue 3/2022, pp 110 – 118, DOI: 10.37410/EMERG.2022.3.07
Silvia VLĂSCEANU, Radu – Cristian OPREANU

Abstract

De când Comisia Europeană a adoptat “Pactul Verde European”, presiunile legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră au crescut în fiecare sector al economiei, în special în energie. Prin urmare, generarea distribuită (GD), care cuprinde, în general, surse regenerabile racordate la rețelele de medie și joasă tensiune, reprezintă deja o parte importantă din producția de energie electrică – 38 % din electricitatea produsă în UE în anul 2020 [1]. Cu toate acestea, un număr mare de unități de GD pot cauza efecte nedorite asupra rețelei de distribuție din punctul de vedere al calității energiei, cum ar fi supratensiuni, variații ale tensiunii și circulația curentului electric în sens invers celui normal [2]. Această lucrare își propune să analizeze succint principalele provocări la care este supusă rețeaua de distribuție ca urmare a integrării unităților de GD. De asemenea, sunt propuse soluții practice pentru menținerea stabilității rețelei și siguranței în alimentarea consumatorilor, simultan cu dezvoltarea de noi surse regenerabile de energie.

Since the European Commission has adopted the Green Deal Agreement, the environmental awareness has grown in all areas of economy, especially in energy. Thus, dispersed generation (DG), which includes, in general, renewables integrated in medium and low voltage networks, has already an important share in the electricity production – 38 % of the electricity generated in EU in 2020 [1]. Nevertheless, a large amount of DG units could cause some undesirable impacts on the distribution network related to power quality, such as overvoltage, voltage fluctuations and reverse power flow to the grid [2]. This paper aims to briefly analyze the main challenges created by DG penetration in distribution network and to propose practical solutions to maintain the grid stability and reliability in the same time with developing new renewable energy sources.

Keywords

dispersed generation (DG), renewable energy sources (RES), voltage regulation, reverse power flow, demand response strategies, battery energy storage systems, smart inverters.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.