Logo EMERG

THE ENERGY POTENTIAL OF NATURAL GAS FIELDS FROM TRANSYLVANIAN BASIN Current and Future Trends

Vol. 5, Issue 9, pp.156-162 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.12.09
Prof. Dr. Eng. Lazăr AVRAM, Phd. Student Eng. Diana-Andreea LUPU

Abstract

Bazinul Transilvaniei este unul dintre cele mai importante bazine de gaze naturale din Europa continentală care a marcat începutul dezvoltării industriei gazelor naturale în România prin descoperirea primului câmp de gaze naturale în 1909 în Sarmasel (județul Mureș).Bazinul Transilvaniei este unitatea geologică cu cele mai mari și mai multe rezervoare de gaze naturale din România. Este bazinul de sedimentare unic din România și dintre puținele din lume în care au fost descoperite doar acumulări de gaze, în principal metan, cărora li se adaugă proporții foarte mici (sub 2%) de fracții mai mari (în zona de sud-est a bazinul).

Transylvanian Basin is one of the most important natural gas basins in Continental Europe that marked the beginning of the development of the natural gas industry in Romania by the discovery of the first natural gas field in 1909 in Sarmasel (Mures County). The Basin of Transylvania is the geological unit with the largest and most natural gas reservoirs in Romania. It is the single sedimentation basin in Romania and among the few in the world where only gas accumulations, mainly methane, have been discovered, to which are added very small proportions (below 2%) of higher fractions (in the south-east area of the basin).

Keywords

Natural gas basin, methan, Transylvanian Basin

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.