Logo EMERG

THE ENERGY EFFICIENCY IN EUROPE AFTER BREXIT

Volume VIII, Issue 2/2022, pp 11-20, DOI: 10.37410/EMERG.2022.2.01
Cristina-Elena LASCU

Abstract

Această lucrare prezintă obiectivele stabilite de Directiv europeană privind eficiența energetică, inclusiv îmbunătățirile ulterioare după 2020 (ca obiectiv de creștere a eficienței energetice cu cel puțin 27% până în 2030), precum şi posibilele soluţii proprii pe care statele membre vor trebui să le găsească la provocările generate de transpunerea Directivei în legislaţia naţională. Lucrarea încearcă să explice şi ce anume cere Directiva Comisiei Europene statelor membre, lansând şi câteva idei despre următorii pași ai implementării acesteia la nivel național și despre noul context al politicii energetice a Uniunii Europene după BREXIT.

This paper presents the objectives established by the Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency, including the further improvements beyond 2020 (as the target of at least 27% increased energy efficiency till 2030) and the possible own solutions that the Member States will have to come up to all those challenges of translating the Directive into their national law. The paper also tries to explain what exactly the European Commission’s Directive requires Member States, introducing some ideas on the next steps of its implementation at a national level and on the new context of the EU energy policy after BREXIT.

Keywords

energy efficiency, energy resources, photovoltaic cells, cogeneration, Smart Grids.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.