Logo EMERG

THE CONTRIBUTION OF NUCLEAR POWER TO THE FUTURE ENERGY MIX. GLOBAL, EUROPEAN AND NATIONAL PERSPECTIVES

Vol. 7, Issue 1, pp. 74-89 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.1.06
Teodor CHIRICA, Lavinia RIZEA

Abstract

Prezentarea cu privire la contribuția energiei nucleare în viitorul mix energetic, susținută în cadrul conferinței FOREN 2020 realizează o trecere în revista a principalelor evoluții la nivel global, european și național în ceea ce privește rolul energiei nucleare în decarbonizare, beneficiile legate de securitatea energetică și sustenabilitate precum și provocările cu care se confruntă energia nucleară în contextul Green Deal. În România, energia nucleară asigura 33% din totalul energiei fără emisii de carbon produse și asigura 11.000 locuri de muncă cu o contribuție în PIB de cca 590 milioane Euro. Dezvoltarea energiei nucleare în România este prevăzută în strategia energetică precum și în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021 – 2030, aflându-se în curs de derulare și analiză o serie de proiecte cu impact semnificativ asupra securității energetice: retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă, realizarea Unităților 3 și 4, Instalată de

Detritiere, proiectul de generație IV Alfred, producerea de Cobalt 60 la CNE Cernavodă, implementarea tehnologiei SMR, producerea de hidrogen curat din surse nucleare. Energia nucleară rămâne un pilon important al politicilor de decarbonizare, fiind necesară asigurarea unui cadru legsilativ la nivel comunitar și național care să susțină cercetarea, dezvoltarea, inovația și implementarea de noi proiecte nucleare.

Keywords

energy, nuclear, Cernavoda, nuclear power plant, investments, refurbishment, Units 3 and 4, tritium removal facility, jobs, Green Deal

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.