Logo EMERG

TECHNICAL POLICY REGARDING THE ASSET HEALTH CENTER OF ROMANIAN TSO

Vol. 6, Issue 2, pp. 41-50 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.2.03
Bogdan LEU, Cătălin LIŞMAN, Oana LEBEDOV

Abstract

Această lucrare are caracter tactic şi prezintă aspectele principale din Politica tehnică privind digitalizarea activelor în cadrul inițiativelor de modernizare din cadrul CNTEE Transelectrica SA, Partea a IV-a, Concept „Centru de Sănătate a Activelor RET”, centru ce va integra şi operaţionaliza obiectivele setate de către Companie prin intermediul unei serii de documente strategice. Această politică tehnică va fi aplicată de către entităţile organizatorice ale Companiei, de către proiectanţi şi de asemenea de către personalul de lucru în cadrul diferitelor proiecte, cum ar fi: implementarea completă a conceptului de Centru de Sănătate Active, proiect pilot de staţie digitală, elaborarea diferitor documente şi studii, toate acestea ţinând cont de soluţiile de vârf existente.

This paper has a tactical character and it presents the main points of Romanian TSO’s Technical Policy regarding digitalization of the assets within the modernization initiatives, Part IV, „Asset Health Center Concept”, center that will integrate and operationalize the objectives set by the Company through a series of strategical documents.

This technical policy will be applied by the organizational entities of the Company, by the design service providers and also by the working staff, for different projects such as: full implementation of Asset Health Center concept, a digital substation pilot project, elaboration of different documentation or studies, and it was made taking into consideration „best in class” solutions.

Keywords

Assets, APM, Digitalization, Monitoring

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.