Logo EMERG

Studiul comparativ privind dimensionarea instalaţiilor de legare la pământ, pentru rețeaua de înaltă tensiune, conform standardelor româneşti şi standardelor CEI

Alexandru DINA

Abstract

Lucrarea de față tratează analiza comparativă a modului de abordare privind valorile tensiunilor de atingere și de pas maxim admise prin corpul omului, din perspectiva standardelor românești și standardele CEI, cu scopul de sublinia necesitatea actualizării prevederilor din standardele românești. Ca și domeniul de activitate, prezenta lucrare are în vedere instalațiile electrice de înaltă tensiune (>1kV). Astfel valorile normate, conform STAS 2612-1987, trebuie reanalizate pentru optimizarea costurilor privind dimensionarea instalațiilor de legare la pământ, asigurând totodată respectarea normelor de tehnica securității.

Keywords

tensiunea de atingere, tensiunea de pas, impedanța internă a corpului

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge