Logo EMERG

STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI. ORIENTĂRI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

Prof.dr.ing.Victor VAIDA

Abstract

În prezentul articol se tratează problema Strategiei Energetice a României, în condițiile realităților energetice naționale, ale Uniunii Europene și a celor geopolitice. O nouă Strategie Energetică pe termen mediu și lung, care va rezultata prin revizuirea celei existente, trebuie să reprezinte o prioritate a Guvernului și Parlamentului. Ea trebuie să creeze condiții de stimulare a creșterii economice și bunăstarii generale în România. ,,Energia și resursele naturale’’ reprezintă în România un sector cheie pentru lansarea economiei, obținerea unor creșteri economice sustenabile și creșterea bunăstării generale. În ultima parte a articolului se propune un set de ,,orientări strategice pe termen mediu și lung’’.

In this article addresses the issue of Romania’s energy strategy , under national energy realities and the European Union and the geopolitical. A new energy strategy in the medium and long term, resulting from the revision of the existing one, should be a priority for the Government and Parliament . It must create conditions to stimulate economic growth and general welfare in Romania. ,,Energy and natural resources ” is a key sector in Romania to launch the economy, achieving sustainable economic growth and increasing general welfare. In the last part of the article proposes a set of strategic guidelines ,, medium and long term ”. Keywords: energy strategy, energy resources, energy market, energy mix, energy sector.

Keywords

strategie energetică, resurse energetice, piața de energie, mix energetic, sector energetic

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.