Logo EMERG

STOCAREA ENERGIEI ELECTRICE – O PRIORITATE PENTRU ECONOMIA ROMANIEI

Vol. 5, Issue 9, pp.92-108 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.09.06
Ioan JELEV, Viorica JELEV

Abstract

Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare (CHEAP) oferă o soluție de acumulare și redistribuire a energiei electrice disponibile la un moment dat, cu posibilități de intervenție rapidă în sistemul energetic național, în funcţie de cererea și oferta de energie. Spre deosebire de centralele hidroelectrice clasice, este necesară realizarea a două acumulări de apă, la altitudini diferite. Între cele două rezervoare, apa este pompată în momentele când cererea de energie electrică în sistem este scăzută (de regulă noaptea) și turbinată, pentru a produce energie electrică în momentele în care cererea este foarte mare. Randamentul diminuat ca urmare a unor transformări succesive de energie este compensat de prețul diferențiat dintre energia de zi și cea de noapte. Au fost studiate mai multe variante de amplasament. S-a reținut ca cel mai probabil amplasamentul Tarnița – Lăpuștești, pe râul Someșul Cald, iar ca alternativă amplasamentul Argeș –Topolog - Stâna Mare. În cadrul studiilor hidraulice efectuate sau analizat regimurile tranzitorii complexe ale apei în conductele şi galeriile celor două uzine, atât în ipoteza absenței mijloacelor de protecţie, cât şi în ipoteza protecției galeriei de joasă presiune cu un castel de echilibru şi a galeriei de înaltă presiune cu un hidrofor. S-au studiat două scheme de amenajare, cu galerie de aducțiune, respectiv cu puț forțat. În varianta cu puț forțat, conducta de înaltă presiune este prevăzută cu un castel de echilibru, în locul rezervorului cu pernă de aer. Se prezintă sintetic rezultatele obținute și soluția de acumulare prin pompaj preconizată.

The pumped-storage plants (PSPs) are a highly efficient solution in terms of balancing load within the overall power system during a day, with quick intervention capacity in the national electric power system, depending on the supply and demand of energy. Unlike conventional hydroelectric plants, a pumped storage system requires two water reservoirs located at different elevations, an upper and a lower reservoir. When the electricity demand in the system is low (usually at night) water is pumped up to the upper reservoir and during higher demand periods, water is released back into the lower reservoir through turbines, to produce electric power. Although the energy losses during the pumping process diminishes the efficiency, the system increases revenue by the lowcost surplus off-peak electric power. Several possible sites were considered and thus, the Tarniţa – Lăpuşteşti site on the Someșul Cald River was chosen and, as an alternative, the Topolog Arges – Stâna Mare site. A complex hydraulic transients analysis in the water pipes and diversion tunnels of the two plants was performed both in the absence of protection devices and in the presence of a surge tank on the low-pressure diversion tunnels and of a pressurized surge tank on the high-pressurized pipe. Two basic components of the hydropower construction scheme, a penstock and a pressure shaft were analysed. In case of pressure shaft, an open level surge tank must be provided instead of a pressurized surge tank. The paper summarizes the obtained results and the envisaged pumping storage solution.

Keywords

energy storage, pumped-storage plants, hydraulic transients, protection devices

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.