Logo EMERG

STAREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Conf. dr. ing. Mihail CERNEI, Dr. Inessa BRUMA

Abstract

În lucrare se prezintă cadrul legal privind sistemele centralizate de alimentare cu energie termică din Republica Moldova, strategia și aspecte de reglementare ale domeniului dat. Prezentată evoluția dezvoltării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, de asemenea situația actuală a serviciului public respectiv. Pentru sistemele de alimentare centralizată cu energie termică reglementate în corespundere cu Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, sunt prezentați și analizați unii indicatori de performanță. De asemenea, abordate aspecte economice și tehnice ale problemelor cu care se confruntă unitățile termoenergetice și oportunitățile investiționale pentru sistemele respective din mun. Chișinău și mun. Bălți.

Keywords

sistem de alimentare centralizată cu energie termică, centrale electrice cu termoficare, centrale termice, rețele termice

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge