Logo EMERG

Soluții flexibile de interconectare a sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova

Alexandru SANDULESCU, Filip CARLEA

Abstract

Republica Moldova este una dintre ţările cele mai dependente de importurile de energie, de la un număr limitat de furnizori. Pentru a creşte nivelul siguranţei în aprovizionarea cu energie şi a crea o piaţă concurenţială de energie electrică, este necesară interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi României (membră ENTSO-E). Interconectarea se poate realiza fie sincron fie asincron. Deşi interconectarea asincronă era considerată o soluţie de tranziţie spre interconectarea sincronă, Ucraina forţează o realizare rapidă a interconectării sincrone, ceea ce face nefezabile investiţiile în interconectarea asincronă. Având în vedere incertudinile privind posibilităţile practice de realizare rapide a interconectării sincrone, este necesară restructurarea şi flexibilizarea proiectului de interconectare asincronă. Propunerile autorilor asigură fezabilitatea proiectului interconectării asincrone şi în condiţiile unei interconectări sincrone mai rapide decât cei 12-15 ani consideraţi iniţial.

The Republic of Moldova is one of the countries most dependent on energy imports from a limited number of suppliers. In order to increase the level of security in energy supply and to create a competitive electricity market, it is necessary to interconnect the electricity systems of the Republic of Moldova and Romania (member of ENTSO-E). Interconnection can be done either synchronously or asynchronously. Although asynchronous interconnection was considered a transition solution to synchronous interconnection, Ukraine forces a rapid realization of synchronous interconnection, which makes investments in asynchronous interconnection unfeasible. Given the uncertainties about the practical possibilities of rapidly achieving synchronous interconnection, it is necessary to restructure and streamline the asynchronous interconnection project. The authors’ suggestions ensure the feasibility of the asynchronous interconnection project and in the context of a faster synchronous interconnection than the 12 to 15 years initially considered.

Keywords

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge