Logo EMERG

SMART STRATEGIES FOR THE TRANSITION IN COAL INTENSIVE REGIONS. CASE STUDY: JIU VALLEY MICRO-REGION – STEPS FORWARD UNDER TRACER EUROPEAN PROJECT

Vol. 6, Issue 4, pp. 105-119, DOI: 10.37410/EMERG.2020.4.09
Marian DOBRIN, Ion Eduard CHIȚESCU, Bianca LEPĂDATU, Cristina Ioana DIMA, Gloria POPESCU, Sabina IRIMIE, Emilia DUNCA

Abstract

Rezumat: Proiectul TRACER sprijină 9 regiuni cu utilizare intensivă a cărbunelui (carbonifere8) din Europa în elaborarea (sau actualiza) strategiilor de cercetare și inovare (C&I), a foilor de parcurs industriale și a instrumentelor de asistare în procesul decizional, pentru a facilita tranziția către un sistem energetic durabil. Consorțiul TRACER este format din următoarele regiuni țintă: Sud-Est - Bulgaria, Boemia de Nord-Vest - Republica Cehă, Lusația - Germania, Macedonia de Vest - Grecia, Silezia Superioară - Polonia, Valea Jiului din Regiunea Vest - România, Țara Galilor - Marea Britanie, Kolubara - Serbia, Donețk - Ucraina. Activitățile TRACER includ: identificarea și analiza exemplelor de bune practici ale proceselor reușite de tranziție a regiunilor cu utilizare intensivă a cărbunelui; evaluarea detaliată a provocărilor sociale, de mediu și tehnologice; implementarea procesului de descoperire antreprenorială (PDA) pentru a mobiliza o gamă largă de părți interesate din fiecare regiune; elaborarea de ghiduri atragerea investițiilor, precum și activități dedicate stimulării cooperării în domeniul C&I între regiunile cu utilizare intensivă a cărbunelui din Europa și nu numai. Această lucrare va prezenta analiza situației actuale din Valea Jiului din punct de vedere tehnologic, mediu și social.

Abstract: The TRACER project supports nine coal-intensive regions around Europe to design (or re-design) their Research and Innovation (R&I) strategies, industrial roadmaps and decision support tools in order to facilitate their transition towards a sustainable energy system. The TRACER consortium consists of the following target regions: South East Bulgaria, North West Bohemia – Czech Republic, Lusatian Lignite District – Germany, Western Macedonia – Greece, Upper Silesian Coalfield – Poland, West Region, Jiu Valley – Romania, Wales – UK, Kolubara – Serbia, Donetsk – Ukraine. TRACER activities include the identification and analysis of best practice examples of successful and ambitious transition processes in coal intensive regions; a detailed assessment of social, environmental and technological challenges; an EDP (Entrepreneurial Discovery Process) to mobilise a wide range of stakeholders in each regions; the elaboration of guidelines on how to mobilise investment as well as dedicated activities to stimulate R&I cooperation among coal intensive regions in Europe and beyond.
This paper will present Jiu Valley diagnosis in terms of technological, environmental and social state of play.

Keywords

Keywords: energy transition, coal intensive regions, R&I strategies, industrial roadmaps, social challenges, re-skilling.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.