Logo EMERG

SMART METERING SOLUTIONS IN DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA

Vol. 5, Issue 10, pp.7-17 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.10.01
Radu MARCU, Cosmin GHIȚĂ

Abstract

Datorită contextului de digitalizare tot mai profund în care România este angrenată, Distribuție Energie Oltenia și-a propus și a realizat o strategie de digitalizare din care o componentă importantă este domeniul contorizarii inteligente și cu un orizont mai deschis, soluții de contorizare inteligentă. Ca urmare a dezvoltării strategiei de digitalizare, Distribuție Energie Oltenia și-a propus să stabilească din multitudinea de soluții tehnice, atât hardware cât și software pe cele care se pretează mediului de rețea existent și asigură o rată de success considerabilă într-un mediu de rețea existent. Ca urmare a implementarii conceptului de smart metering (contorizare inteligentă), în cadrul Distribuție Energie Oltenia, au fost realizați piloți de testare a tehnologiilor de comunicații disponibile în domeniul contorizării inteligente și bazate pe comunicații de tip PLC (Powe Line Communication). Tot ca parte a conceptului de smart metering, Distribuție Energie Oltenia și-a propus să implementeze o serie de aplicații software care să asigure atât achiziția datelor de la contoarele inteligente cât și managementul cantităților mari de informații obținute ca urmare a implementării sistemelor de contorizare inteligentă.

Due to the deeper digitalization context in which Romania is engaged, Distributie Energie Oltenia has proposed and developed a digitalization strategy of which an important component is the smart metering field, and with a broader horizon, smart metering solutions. As a result of the development of the digitalization strategy, Distributie Energie Oltenia has set itself to establish from the multitude of technical solutions, both hardware and software, those that are suitable for the existing network environment and ensure a considerable success rate. Thus, given the implementation of the smart metering concept, within Distributie Energie Oltenia, there were pilots that tested the available PLC (Power Line Communication) technologies in the smart metering field. Also as part of the smart metering concept, Distributie Energie Oltenia intends to implement a series of software applications that ensure both the acquisition of data from smart meters and the management of large amounts of information obtained as a result of the implementation of smart metering systems.

Keywords

smart, metering, intelligent, distribution, energy, Oltenia, PLC, solutions, metering, digitalization, technologies, advanced

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge