Logo EMERG

SMART GRID / SMART METERING CONVERGENCE SOLUTIONS

Vol. 6, Issue 1, pp. 11-29 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.1.01
Gabriel GHEORGHE, Daniel CRĂCIUN

Abstract

Sectorul distribuţiei de energie electrică se confruntă cu schimbări fundamentale sub aspectul reţelei precum şi cu modificări în privinţa cerinţelor clienţilor care au aşteptări din ce in ce mai ridicate pentru o funcţionare stabilă, sigură şi cu măsuri adecvate de Cyber Security. Trebuie să fie avută în vedere prezenţa surselor de energie distribuite ca şi a electro-mobilităţii care au, fiecare, un impact important. Există mai multe modele posibile de dezvoltare a reţelelor inteligente care pot reprezenta prototipul conceptual al viitorului sistem energetic. Realizarea unui sistem de tip Smart Grid este o sarcină complexă care presupune o strategie cu obiective urmărite cu consecvenţă. Articolul investighează conceptele ce conduc la convergenţa soluţiilor specifice, cum ar fi SCADA/DMS, smart-metering, ADMS, cyber-security, în scopul unei funcţionări integrate optime a reţelelor inteligente.

The electricity distribution is facing fundamental changes at the network level as well as in the requirements of customers for increasingly high expectations in order to have a stable, secure and Cyber Security measures. Consideration must be given to the presence of the distributed energy sources as well as electro-mobility, each with their significant impact. There are several possible models of Smart Grid development that may represent the conceptual prototype of a future energy system. Creating the Smart Grid system is a complex task that involves a strategy with consistently pursued goals. The paper investigates the concepts that lead to the convergence of the specific solutions, such as SCADA/DMS, Smart Metering, ADMS, Cyber-Security, in order to optimize the integrated functioning of Smart Grids.

Keywords

system, integration, standard, interoperability

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.