Logo EMERG

SISTEM DE FAȚADĂ VERDE ADAPTAT CLIMEI DIN ROMÂNIA

Arh. drd. Horia-Alexandru VIȘAN

Abstract

Fațadele verzi oferă posibilitatea multiplicării suprafeței de spațiu verde. Acestea prezintă probleme specifice sistemelor hidroponice verticale în mediu necontrolat. Lucrarea de față prezintă un subansamblu de fațadă hidroponică adaptat cerințelor climatice din România, cu un consum minimal de resurse și de înmagazinare activă a energiei. Sistemul de fațadă verde înmagazinează resursele atunci când acestea sunt disponibile. Prin intermediul panourilor fotovoltaice monocristaline energia solară este transformată în energie electrică, aceasta fiind utilizată pentru pomparea apei, pentru iluminarea fațadei și pentru funcționarea sistemului de control.

Keywords

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.