Logo EMERG

ROMANIA Shale gas could represent energy independence and lower bills

Volume IX, Issue 1/2023, pp 7 – 23, DOI: 10.37410/EMERG.2023.1.01
Valentin-Paul TUDORACHE, Niculae-Napoleon ANTONESCU

Abstract

România consumă anual aproximativ 14 miliarde metri cubi de gaze. Această cantitate este asigurată în proporţie de 80% din producţia internă, diferenţa de 20% este importată -la preţuri foarte mari, prin intermediari- din Federația Rusă. În viitorul apropiat, gazele de şist vor avea o serie de implicaţii geostrategice şi geopolitice favorabile României, aceasta în sensul că sporirea gradului de autoaprovizionare şi a securităţii energetice va îmbunătăţi capacitatea de stocare și, evident, renunțarea la principalul furnizor extern - Rusia. Prin urmare, în ciuda unei previziuni mai încântătoare gazul de șist ar putea reprezenta independența energetică a României și, evident, facturi mai mici, dar există îngrijorări legate de impactul asupra mediului. În lucrare, după o scurtă prezentare a zăcămintelor neconvenționale de hidrocarburi, se analizează, din punct de vedere geografic și geologic, zăcămintele de gaze de șist din România. De asemenea, sunt propuse programe și tehnologii specifice pentru forarea sondelor destinate exploatării zăcămintelor de gaze de șist, inclusiv un studiu de caz și impactul asupra mediului ambiant. În concluzie, se arată că România poate deveni total independentă din punct de vedere al necesarului / cererii de gaze naturale și nu numai, exploatând aceste zăcăminte. Lucrarea a fost elaborată sub egida Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) și Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR).

Romania consumes approximately 14 billion cubic meters of gas annually. This quantity is ensured in proportion of 80% of the domestic production, the difference of 20% is imported – at very high prices, through intermediaries – from the Russian Federation. In the near future, shale gas will have a number of favorable geostrategic and geopolitical implications for Romania, in the sense that increasing self-sufficiency and energy security will improve storage capacity and, of course, the abandonment of the main foreign supplier–Russia. Thus, despite a more favorable forecast, shale gas could represent Romania’s energy independence and, obviously, lower bills, but there are concerns about the impact on the environment. In the paper, after a brief presentation of unconventional hydrocarbon deposits, the geographic and geological analysis of shale gas deposits in Romania is discussed. It also proposes specific programmes and technologies for drilling boreholes to exploit shale gas deposits, including a case study and environmental impact. In conclusion, it shows that Romania can become fully independent in terms of natural gas needs/demand and beyond by exploiting these fields. The authors, under the aegis the General Association of Engineers in Romania (AGIR), the Romanian Academy of Scientists (AOȘR) and the Romanian Academy of Technical Sciences (ASTR), of this paper offer a pass in the magazine of deposits unconventional, highlights potential shale gas resources on the territory Romania, which can describe the important role in the local energy sector and not only.

Keywords

shale gas, energy independence, energy security

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge