Logo EMERG

RISK FACTORS FOR THE UNDERMINED COAL BENCH MINING

Volume VIII, Issue 2/2022, pp 68-76, DOI: 10.37410/EMERG.2022.2.06
Victor ARAD, Susana ARAD, Nicolae ILIAȘ, Marian TICU, Liviu POPA, Ioel VEREȘ

Abstract

Exploatarea stratului de cărbune în bazinul de cărbune din Valea Jiului se realizează în procent de 75% prin folosirea metodei de exploatare a cărbunelui subminat. Producția de cărbune obținută prin această metodă este de aproximativ 3 milioane de tone/an. Productivitatea obtinuta cu aceasta metoda este mai mare de 8 tone/tur. Valorile acestor indicatori, recomandă cu tărie această metodă de exploatare, pentru utilizare generală în condițiile specifice întâlnite în bazinul carbonifer Văii Jiului. Cu toate acestea, de-a lungul unei serii cronologice de accidente tehnice, cum ar fi explozii și aprinderi de gaz metan, fenomene de suflare a acoperișului sau autoaprinderea cărbunelui și arderi spontane au avut loc. În acest sens, lucrarea a încercat să analizeze factorii de risc aferenti aplicării acestei metode miniere.

Coal seam exploitation in Jiu Valley coal basin is achieved in a percentage of 75% by employing the undermined coal bench mining method. The coal output obtained by this method is of about 3 million tons/year. The productivity obtained with this method is higher than 8 tons / shift. The values of these indicators, strongly recommends this mining method, for general use in the specific conditions met in Jiu Valley coal basin. However, over a time series of technical accidents such as explosions and ignitions of methane gas, roof blowing phenomena or self-ignition of coal and spontaneous combustions have occurred. In this respect, the paper tried to analyze the risk factors related to this mining method application.

Keywords

Risk factors, geomechanical characteristics of rocks and coal, geodynamic phenomenon, spontaneous combustion phenomenon, gas accumulation.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.