Logo EMERG

PROSUMERS: STANDARDS’ REQUIREMENTS AND THE SAFE OPERATION OF THE POWER DISTRIBUTION NETWORK

Vol. 6, Issue 2, pp. 62-75 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.2.05
Daniel CRĂCIUN

Abstract

Conform standardelor internaționale, regulamentului UE și normelor ANRE, este necesar să se adopte măsuri adecvate atât în ceea ce privește protecțiile electrice la interfața dintre rețea și prosumator, cât și în instalația generatoare. Gestionarea producției și a fluxurilor de energie electrică sunt importante la nivelul rețelei, dar primul pas în integrarea generării distribuite este cel operațional în care trebuie să stabilim modul în care vor funcționa aceste instalații și cum vor fi ele protejate de regimuri anormale. Prosumatorul, spre deosebire de consumatorul pasiv de energie electrică, poate consuma, depozita sau vinde energie electrică în rețea. Prin acest comportament și capacitățile sale suplimentare este un participant activ la rețeaua electrică. Ȋn cadrul articolului, protecțiile electrice sunt tratate ca soluții şi măsuri de bază pentru integrarea prosumatorilor.

According to the international standards, the EU regulation and the ANRE norms, it is necessary to have appropriate measures both in terms of electrical protections at the interface between the network and the prosumer, as well as in the generating plant. The management of electricity generation and load flows are important at the network level, but the first step in integrating the distributed generation is the operational one in which we must determine how these installations will work and how they will be protected against abnormal regimes. The prosumer, unlike the passive consumer of electricity, can consume, store or sell electricity into the grid. By this behavior and his additional capabilities is an active participant in the electrical grid. The electrical protections seen as the basic solutions for integrating prosumers are presented in this article.

Keywords

prosumer, standards, electrical protection, safe operation

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.