Logo EMERG

PROBLEME ACTUALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE ÎN CONDITII REALE DE FUNCȚIONARE A SEN

Ing. Hermina ALBERT, Prof.dr.ing. Nicolae GOLOVANOV, Dr.ing. Luminiţa ELEFTERESCU, Conf.dr.ing. George Cristian LĂZĂROIU

Abstract

În sistemele actuale de alimentare cu energie electrică sunt conectaţi utilizatori care determină importante perturbaţii electromagnetice ce pot conduce la reducerea nivelului de calitate a energiei electrice pentru alţi utilizatori conectaţi în aceeaşi reţea. Utilizarea sistemelor de control şi reglare utilizând circuite electronice, sarcini cu caracteristici fluctuate precum şi sarcini monofazate care determină nesimetrie pot conduce la unnivel al perturbaţiilor superior celor admise pentru a se asigura calitatea normată a energiei electrice furnizată utilizatorilor. Monitorizarea nivelului de calitate şi cunoaşterea caracteristicilor perturbatoare a utilizatorilor asigură informaţiile necesare adoptării de decizii pentru reconfigurarea reţelei şi pentru controlul nivelului de perturbaţii la utilizatori. În prezent există soluţii tehnice eficiente pentru limitarea nivelului de perturbaţii electromagnetice asigurând astfel calitatea normată a energiei electrice la utilizatori.

Keywords

Calitatea energiei electrice, reţea electrică, perturbaţii electromagnetice

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge