Logo EMERG

POTENŢIALUL GEOTERMAL AL ZĂCĂMINTELOR DE PETROL DIN ROMÂNIA

Dr. ing. Nicolae TRASCA-CHIRITA, Ing. Radu MIRCESCU, Ing. Ion STOIAN, Ing. Bogdan BIRO

Abstract

Conform obiectivelor asumate de România cu ocazia aderarii la Uniunea Europeana, până în anul 2020, trebuie ca 24% din producţia totală de energie să fie obţinută din resurse regenerabile care cuprind hidroenergia, energia solară, energia eoliană, biomasa şi energia geotermală. Această lucrare prezintă potenţialul geotermal ridicat al unor zăcăminte de ţiţei din România. Avantajul exploatării acviferelor termale ale zăcămintelor de petrol îl constituie faptul că există sondele de extracţie şi de injecţie a apei termale, precum si o parte importantă din infrastructura necesară, acestea reprezentând, deseori, peste 60 % din investiţiile necesare. Cea mai eficientă utilizare a potenţialului geotermal al zăcămintelor de petrol este în centrale termice, la încălzirea unor obiective economice sau sociale şi la ştranduri. După prezentarea succintă a principalelor zăcăminte de petrol cu potenţial geotermal ridicat, în lucrare este prezentat – ca studiu de caz - zăcământul Corbii Mari situat lângă autostrada Bucureşti – Piteşti, la 30 - 35 kilometrii. Alte zăcăminte cu potenţial termal utilizabil sunt cele de la Titu – Brâncoveanu - Serdanu, Turnu, Lovrin, Abramuţ şi altele la care temperatura apei la ieşirea din sonde este de 60 - 1000 C.

Keywords

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge