Logo EMERG

PARTICULARITY OF THE RESPONSE OF A POWER LINE IN MODULATION MODE IN TERMS OF AMPLITUDE, FREQUENCY AND PHASE ANGLE

Vol. 6, Issue 4, pp. 23-44, DOI: 10.37410/EMERG.2020.4.02
Vladimir BERZAN, Elena BYKOVA, Nicolae ANDRONATI, Mihail CERNEI, Liviu VOLCONOVICI

Abstract

Rezumat: Scopul investigației constă în analiza similitudinii reacției liniei electrice la variațiile aleatoare ale tensiunii, frecvenței și unghiului de fază în regimul permanent al liniei electrice în curent alternativ. Cercetrea se bazează pe aplicarea teoriei modulației semnalelor electrice în circuitele radio. S-a argumentat posibilitatea analizei variației amplitudinii, frecvenței și fazei cu modelul semnalului modulator cu un singur ton. S-a demonstrat, că similitudinea reacției liniei electrice la modulația în amplitudine sau modulația unghiulară se determină de identitatea spectrelor de armonici ale semnalului modulat, indiferent de esența fizică a procesului de modulație. Valorile limita de sus a frecvenței semnalului modulator sunt sub limita deviației frecvenței sistemului electroenergetic.

Abstract: The purpose is to analyze the similarity of the reaction of the power line at the random variations of voltage, frequency and phase angle in the permanent mode of the power line in alternating current. The research is based on the application of the theory of modulation of electrical signals in radio circuits. The possibility of analyzing the variation processes with the model of the single-tone modulator signal was argued. It has been shown that the similarity of the power line reaction to amplitude modulation or angular modulation is determined by the identity of the harmonic spectra of the modulated signal, regardless of the physical essence of the modulation process. The upper limit of the modulator signal frequency are below the frequency deviation limit of the power system.

Keywords

amplitude, frequency, phase modulation, harmonic spectrum, frequency band, single tone modulation model, modulation index

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.