Logo EMERG

PARTICULARITATI ALE SISTEMUL PETROLIFER AL BAZINULUI PANONIAN

Mihail-Valentin BATISTATU

Abstract

Prezenta lucrare iși propune analiza particularităților sistemului petrolifer al Bazinului Panonian mai ales din punct de vedere al condițiilor de formare a hidrocarburilor a tipurilor de fluide generate (țiței,condensat,gaze) cât și sublinierea specificității rezervoarelor naturale din arealul cercetat. Sistemul petrolifer instrument modern de evaluare a arealelor cercetate pentru hidrocarburi înglobează totalitatea condițiilor, formațiuni geologice(roci) procese și evoluția spațio-temporală a acestora astfel că permita o justă evaluarer a potențialului petrolifer cât ți a formării zăcămintelor. Bazinul Panonian (sectorul romanesc) este pozițiuonat în partea de vest a Romaniei și reprezintă terminația estică a accestuia. Este un bazin poliistoric cu mai multe etape evolutive iar ceea ce interesează în mod special, fiind sursa principală a hidrocarburilor/ zăcămintelor esteultimul ciclu tectono-sedimentar respectiv seria neogenă corespunzând intervalului Badenian-Actual. Aranjamentul tectonic este caracterizat de existența unor creste ale fundamentului preneogen între care s-au depus sedimentele mio-pliocene. Acestea au fost maturate rapid,datorită gradientului geotermic ridicat, au generat tipuri extrem de diferite de hidrocarburi ce au migrat în mod diferențiat atât pe verticală cât și în suprafață. Contactul la discordanță cu seriile anterioare a dus la formarea de zăcăminte și în depozitele mai vechi decât roca sursă (Neogenă) până la nivelul fundamantului cristalin. Capcanele sunt diverse și mai ales de tip combinat îmbinând elemente structurale,strtatigrafice și litologice. Așa cum se poate vedea și din harta repartiției tipurilor de petrol pe zăcăminte,și în cadrul zăcămintelor Sistemul petrolifer Panonian poate fi descris ca un mozaic de structuri, zăcăminte și tipuri de hidrocarburi dictat de evoluția tectono-sedimetară și termală a bazinului.

Keywords

Sistem Petrolifer, capcane, generare, gradient termic, zăcăminte combinate, tipuri de petrol

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.