Logo EMERG

OVERVOLTAGE PROTECTION OF TRANSFORMERS AND HIGH VOLTAGE NETWORKS BY SURGE ARRESTER

Vol. 6, Issue 2, pp. 87-98 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.2.07
Alina VIIȘOREANU-RĂCHIȚEANU, Alexandru-Marius VIIŞOREANU

Abstract

În lucrare se prezintă principalele elemente ale descărcătorului pentru protecția transformatorului și a rețelei de înaltă tensiune împotriva supratensiunilor. Se face o comparaţie între caracteristicile principalelor tipuri de descărcătoare, atât în ceea ce priveşte elementele constructive, cât şi în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acestor descărcătoare. În urma acestei analize se evidenţiază de ce apare tendinţa de înlocuire a unui model de descărcător cu celălalt care este mai performant

The paper presents the main elements of surge arresters used for the protection of the transformer and the high voltage network against overvoltages. A comparison is made between the characteristics of the main types of the surge arresters, both in terms of the constructive elements and in terms of the technical and functional characteristics of these surge arresters. Following this analysis, it is highlighted why there is a tendency to replace one model of surge arrester with the other model which is more efficient.

Keywords

overvoltage, surge arrester, transformer, high voltage network, protection

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.