Logo EMERG

OPERATION OF MODERN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS

Vol. 6, Issue 1, pp.70-86 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.1.05
Ion MARIN, Florin BOCAI, Florinel POPESCU, Paul-Mihai MIRCEA

Abstract

Lucrarea analizează, pe baza unor date concrete, câteva direcţii de dezvoltare a operatorilor de distribuţie, modul în care aceştia acţionează pentru digitalizarea proceselor de conducere a reţelelor electrice de distribuţie, pentru reducerea costurilor de mentenanţă, reducerea pierderilor tehnice şi îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu energie electrică a utilizatorilor, prin urmărirea indicatorilor de performanţă SAIFI şi SAIDI. Sunt prezentate acţiunile pentru implementarea sistemelor GIS, MWM şi MDM în cadrul operatorului Distribuţie Oltenia. Sunt analizate aspecte privind sistemul avansat de management al distribuţiei de energie electrică (ADMS), subliniind avantajele acestui sistem pentru creşterea performanţelor DEO. Ca studiu de caz, în cadrul lucrării se analizează o soluţie pentru controlul automat al reţelei electrice de distribuţie, utilizând o platforma software, pentru a asigura creşterea performanţei reţelei, prin îmbunătăţirea serviciului de alimentare a utilizatorilor şi optimizarea utilizării reţelei de distributie. Soluţia analizată se referă la reţeaua de medie tensiune, este implementată practic şi include trei linii aeriene, prevăzute cu 5 reclosere montate pe fiecare linie. Sunt indicate şi sistemele implementate în DEO care au un rol important în procesul de digitalizare a operatorului de distribuţie. Lucrarea pune în evidenţă importanţa care trebuie acordată dezvoltării reţelelor înteligente, controlului în timp real, a monitorizării şi managementului modern al reţelei.

The paper analyzes, based on concrete data, some directions of development of the distribution operators, how they act to digitize the processes of driving the electrical distribution networks, to reduce the maintenance costs, reduce the technical losses and improve the power supply service. of users, by tracking the performance indicators SAIFI and SAIDI. The actions for the implementation of the GIS, MWM and MDM systems within the Oltenia Energy Distribution (DEO) operator are presented. Aspects regarding the advanced system of electricity distribution management (ADMS) are analyzed, underlining the advantages of this system for increasing the DEO performance.
As a case study, the paper analyzes the solution for the automatic control of the electricity distribution network, using a software platform, to ensure the increase of the network performance, by improving the power supply of the users and optimizing the use of the distribution network. The solution analyzed refers to the medium voltage network, is practically implemented and includes three overhead lines, provided with 5 reclosers mounted on each line. The systems implemented in DEO are also indicated, systems which play an important role in the digitization process of the distribution operator.
The paper highlights the importance that must be given to the development of intelligent networks, real-time control, monitoring and modern network management.

Keywords

advanced distribution management system (ADMS), power supply service to users, digitization of distribution processes

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.