Logo EMERG

OHTL MANAGEMENT BY IT APPLICATIONS

Vol. 5, Issue 11, pp.51-58 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.11.04
Ioan RODEAN, Marius SÎMBOTIN, Sandor KOVACS, Daniel MORAR

Abstract

Lucrarea prezintă realizarea unor aplicaţii pentru exploatarea mai eficientă a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune. Întreţinerea liniilor electrice în contextul actual al dezvoltării tehnice şi al creşterii nivelului cerinţelor de management şi tehnico-economic se poate realiza numai prin aplicarea adecvată a tehnologiei informaţiei. Schimbările tehnice, economice şi climatice au un impact major asupra exploatării, mentenanţei şi dezvoltării reţelelor de înaltă tensiune. In acest sens prin dezvoltarea tehnologiei telecomunicaţiilor, a tehnologiei informaţiei şi a monitorizării echipamentelor de la distanţă apar metode diversificate de exploatare a liniilor electrice de înaltă tensiune. Astfel, echipa de proiect pentru studiul implementării de noi tehnologii aplicabile în reţelele electrice de înaltă tensiune a dezvoltat un sistem de tehnologia informaţiei, din care face parte şi programul pentru gestionarea culoarelor de protecţie şi de siguranţă a liniilor.

The paper present the achievement of our project team, which content a software application through has been obtained the increasing efficiency of operations of overhead transmission lines. The OHTL maintenance, in current context of technical development and restricted management, technical and economic requirements, can be achieved only through appropriate application of information technologies. Climate, economic and technical changes have a major impact on the operation, maintenance and development of high voltage power networks. In this context of the development of telecommunication and information technology and equipment remote monitoring technologies, different ways of operating the overhead power lines have been developed. In this way, for this project base on a study for application new technologies in power grids, the team has developed an IT system to help on the management of OHTL, which protection and safety lines corridor maintenance program is part of. The paper present a piece of this system, emphasizing on software and methods applied by our Company for operation and maintenance of overhead line. Practical achievements will be presented, which content user method of this program. Also, the training and improvement of the human operators regarding the operation and maintenance of the OHTL will be presented, which will be carried out through a specialized center: Center of Excellence in Energy “Stelian Gal”.

Keywords

Maintenance, operation, overhead transmission line, IT

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2022 EMERG, All rights reserved.