Logo EMERG

NATIONAL INITIATIVES REGARDING THE ADOPTION OF INNOVATIVE MEASURES TO REDUCE ENERGY POVERTY, IN THE CONTEXT OF ARTICLE 7 OF THE EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE – WORK DONE UNDER THE EUROPEAN SOCIALWATT PROJECT

Vol. 7, Issue 1, pp.13-27 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.1.01
Daniela Cristina BURNETE, Ion Eduard CHIȚESCU, Camelia VASILE, Cornelia SZABO, Alisa VLASA

Abstract

În anul 2018, aproximativ 10% din populația UE a suferit de sărăcie energetică. Amploarea problemei a atras atenția comunității științifice și activități de susținere, solicitând acțiuni urgente la nivelul UE și al statelor membre, fie prin politici sociale și energetice, fie chiar ambele. Lucrarea se concentrează pe realizarea unei radiografii a sărăciei energetice în România prin revizuirea diferitelor încercări de definire a acesteia și prin analiza celor patru indicatori ipali pentru identificarea sărăciei energetice. În plus, lucrarea introduce cele trei instrumente dezvoltate de proiectul SocialWatt cu scopul susținerii furnizorilor de utilități în reducerea sărăciei energetice. În final, se prezintă cum s-a realizat evaluarea sărăciei energetice prin identificarea gospodăriilor afectate de aceasta cu ajutorul SocialWatt Analyser.

In 2018, about 10% of the EU population experienced energy poverty. The extent of the problem has attracted a significant amount of scholarly attention and advocacy work, calling for urgent action at EU and Member State levels, either through social and energy policies or even both.
The paper aims at making a radiography of energy poverty in Romania by reviewing the different attempts of defining it and by making an analysis of the EPOV four key primary indicators. Furthermore, the paper introduces the three tools developed by the SocialWatt project for facilitating utilities alleviate energy poverty. Finally, the assessment of energy poverty by identifying energy poor households through the use of SocialWatt Analyser is explored.

Keywords

energy poverty, energy poor households, article 7, energy efficiency directive

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.