Logo EMERG

MODELE ECONOMETRICE ȘI PREVIZIUNI PRIVIND ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE ÎN ROMÂNIA

Vol. 5, Issue 9, pp.7-27 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.09.01
Olimpiu STOICUȚA, Nadia STOICUȚA

Abstract

Lucrarea cuprinde analiza econometrică a principalilor indicatori oficiali de monitorizare a obiectivelor României, în concordanță cu Directiva 2009/28/CE. În acest sens, în cadrul programului Eviews sunt realizate modelele econometrice și previziunile pe termen mediu, a următorilor indicatori: ponderea energiei electrice obținută din surse regenerabile în producția de energie electrică obținută din toate sursele de energie; ponderea surselor regenerabile de energie în consumul total de energie utilizat în încălzire/răcire; ponderea energiei din surse regenerabile în consumul de combustibil utilizat în domeniul transportului, precum și ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie. Rezultatele obținute pot constitui fundamentul unor decizii politice viitoare ce vizează creșterea producției și a utilizării energiei din surse regenerabile în România.

The paper includes the econometric analysis of the main official indicators for monitoring Romania’s objectives, in accordance with Directive 2009/28 / EC. In this sense, within the Eviews program, the econometric models and the medium-term forecasts are made, of the following indicators: the share of electricity obtained from renewable sources in the production of electricity obtained from all energy sources; the share of renewable energy sources in the total energy consumption used in heating / cooling; the share of energy from renewable sources in the consumption of fuel used in the transport field, as well as the share of energy from renewable sources in the final gross energy consumption. The results obtained can be the basis of future political decisions regarding the increase of the production and use of energy from renewable sources in Romania.

Keywords

Econometric models, monitoring, renewable sources, fuel consumption

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.