Logo EMERG

MODELAREA ECONOMICĂ A OBIECTIVELOR ȘI SISTEMELOR ENERGETICE PE TERMEN LUNG: MODELELE STATICE-ECHIVALENTE ȘI APLICABILITATEA ACESTORA

Prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, Conf., dr. Viorica HLUSOV, Dr. Cristina GHERMAN

Abstract

Prezenta lucrare abordează problema edificării și utilizării așa numitor modele economice statice-echivalente destinate evaluării cheltuielilor și/sau veniturilor totale pe termen lung. Aceste modele vin să înlocuiască pe alocuri modelele economice dinamice, pe larg aplicate în calculele tehnico-economice de proiectare a obiectivelor energetice precum și în calculele economico-financiare de evaluare a fezabilității proiectelor investiționale. Problema considerată este una de ordin general, aferentă determinării valorilor sintetice ale fluxurilor de numerar cu luarea în considerare a factorului timp, fenomenului inflației, precum și a evoluţiei tuturor parametrilor variabili specifici domeniului.

Keywords

model economic, model dinamic, model static-echivalent, factorul timp, factorul de recuperare a capitalului, factorul de nivelare, durata de timp actualizată, evoluție exponențială, cheltuielile totale actualizate, costul nivelat al energiei, fezabilitatea economică, flux regularizat de numerar

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge