Logo EMERG

LEAD COOLED FAST NEUTRON REACTORS TECHNOLOGY IN ROMANIA; THE ALFRED PROJECT

Vol. 5, Issue 11, pp.82-93 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.11.08
Ilie TURCU

Abstract

Pentru prevenirea consecinţelor dramatice generate de schimbările climatice, energia nucleară este o parte vitală a soluţiei. Centralele nuclearo-electrice în funcţiune contribuie la realizarea obiectivelor stringente privind limitarea creşterii temperaturii globale iar dezvoltarea sistemelor nucleare avansate poate asigura pe termen lung o componentă curată pentru producţia de electricitate. Prin programul de cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstraţie în curs de desfăsurare, într-un cadru de colaborare european, România se situează în rîndul ţărilor care cooperează pentru dezvoltarea tehnologiilor de generaţie IV. Aceste sisteme prezintă caracteristici foarte atractive în ceea ce priveşte securitatea nucleară, eficienţa utilizării resurselor de combustibil sau reducerea deşeurilor radioactive.

For the prevention of dramatic consequences due to climate change, nuclear energy is considered an important part of the solution. Nuclear power contribute to the achievement of the stringent objectives of limiting global temperature increase and the development of advanced nuclear systems can ensure in the long term a clean component for electricity production. Through the ongoing research, technological development and demonstration program, in a European collaborative framework, Romania is among the countries cooperating for the development of generation IV technologies, systems presenting very attractive features in terms of nuclear safety, efficiency of the use of fuel resources or reduction of radioactive waste.

Keywords

nuclear power, nuclear reactor, lead-cooled fast reactors, research, technological development, innovation.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge