Logo EMERG

IRREVERSIBLE THERMODYNAMICS VIEW OF THE NEED FOR A CIRCULAR ECONOMY

Vol. 5, Issue 11, pp.59-67 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.11.05
Ionuț PURICA

Abstract

O economie este considerată un sistem termodinamic, guvernat de un comportament tipic ireversibil, în contact cu mediul. La o scară macroeconomică, aplicarea considerentelor termodinamice ireversibile concluzionează că o organi-zație economică mai eficientă (adică scăderea locală a entropiei) are un impact asupra mediului care poate fi măsurat utilizând dinamica intensității energetice. Această componentă a creșterii temperaturii mediului este estimată ca valori ale creșterii temperaturii pentru economiile selectate. Reducerea creșterii temperaturii poate fi făcută, în acest caz, prin utilizarea unor acțiuni economice circulare care fac mai eficient schimbul de energie, resurse și deșeuri cu mediul.

On a macro-economic scale the application of irreversible thermody-namics considerations shows that a more efficient economic organization (i.e. local decrease of entropy), has an impact on the environment that can be measured by the energy intensity dynamics. This component of environmental temperature increase may be estimated as temperature increase values for selected economies. The reduc-tion of this temperature increase may be done, in this case, by using circular econom-ics actions that make more efficient the exchange of energy, resources and waste with the environment and generate technologies that turn the waste liabilities into assets.

Keywords

Irreversible thermodynamics, climate change, energy intensity, circu-lar economy

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.