Logo EMERG

INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF ELECTRICALLY DRIVEN DRILLING INSTALLATIONS BY VALORISING THE BRAKING REGIME OF THE DRAW WORKS UPON DESCENDING THE PIPE LINE

Vol. 6, Issue 3, pp. 33-40, DOI: 10.37410/EMERG.2020.3.03
Andreea-Mădălina LUPAȘCU (OPREA), Violeta-Maria IONESCU, Ion POTÂRNICHE, Valentin NĂVRĂPESCU , Anca-Alexandra SĂPUNARU

Abstract

În lucrare este prezentată o metodă și în același timp o soluție de creștere a randamentului instalațiilor de foraj acționate electric prin valorificarea eficientă a proceselor tehnologice specifice forajului de explorare hidrocarburi. Se cunoaște că unul dintre aceste procese tehnologice este realizarea unor puțuri de foraj de mare adâncime (2000-10000m) cu ajutorul șapelor diamantate de foraj montate în vârful unei coloane de prăjini antrenate de un troliu în marșuri urcare – coborâre repetate. Dacă la urcarea acestor coloane se consumă energia primară, la coborâre în procesul de forare o mare parte din energia potențială a solului se pierde pentru foarte multe din instalațiile de foraj. Lucrarea de față evidențiază o metodă și o soluție de a folosi aceasta energie potențială în procesul de frânare indiferent de tipul instalațiilor de foraj electrice.

The paper provides a method and, at the same time, a solution to increase the yield of electrically driven drilling machines by efficiently implementing the technological processes specific to hydrocarbon exploratory drill. It is known that one of these technological processes refers to the execution of deep drill wells (2000-10000 m) by using diamond system drilling installed on the top of a drill pipes driven by a draw works in repeated ascending – descending marches. If, upon ascending such columns, the primary energy is consumed, upon descending in the drilling process, a large amount of potential energy of the soil is lost for many of the drilling machines. This paper presents a method and a solution to use such potential energy in the braking process irrespective of the type of electrical drilling machines.

Keywords

Energy, oil and gas, conversion, storage

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.