Logo EMERG

ÎMBUNATĂŢIREA RĂSPUNSULUI LA DEFECTE AL GENERATOARELOR ASINCRONE ALE INSTALAŢIILOR EOLIENE

Minh Quan DUONG, Gabriela Nicoleta SAVA

Abstract

Dezvoltarea sistemelor eoliene şi puterile grupurilor eoliene sunt în continuă creştere în toate ţările Europei. În acelaşi timp, cerinţele codurilor de reţea sunt din ce în ce mai restrictive impunând necesitatea ca grupurile eoliene să rămână conectate pe durata unui defect în reţeaua electrică. Lucrarea analizează posibilitatea de a obţine un model mai exact pentru studiul stabilităţii tranzitorii la generatorul eolian, pentru instalaţiile cu viteză fixă sau variabilă. Sistemul eolian folosind generatoare cu viteză fixă SCID (FSIG) are tendinţa de a absorbi o putere reactivă mare din reţea, ceea ce ar putea cauza căderi de tensiune şi induce probleme de stabilitate. Pentru îmbunătăţirea la instalaţiile SCIG a comportării la defecte (LVRT), lucrarea prezintă o nouă strategie de control pentru generatoarele eoline cu dublă alimentare (DFIG) aflate într-o reţea, utilizând un sistem PI. Sistemul de control propus controlează mai eficient puterea reactivă de ieşire a DFIG prin controlul atât a convertorului de rotor cât şi a celui de reţea pentru compensarea puterii reactive absorbită de SCIG.

In almost all European countries, the penetration of wind power systems and the wind turbines size continuously increases. Therefore, the grid code requirements are more and more restrictive concerning the necessity that the wind turbine to remain connected to the grid during a grid fault. This paper analyzes the possibilities to have more accurate wind generation transient stability models for fixed speed wind turbined and variable speed wind turbines. Wind system using a fixed-speed wind power generation SCIG (FSIG) tends to drain large amount of reactive power from the grid, potentially causing a drop voltage and perhaps voltage stability conundrum. To improve the SCIG’s low voltage ride through (LVRT) characteristics, this paper presents a new control strategy for a variable-speed wind power generation DFIG (Doubly-fed Induction Generator) located in the vicinity of the grid using the control capability of PI technique. The proposed control system regulates effectively reactive power output of the DFIG wind turbine by controlling both grid-side and rotor-side converters to compensate the reactive power absorbed by the SCIG-based wind turbine. Simulation results matched well with the theoretical wind turbines operation.

Keywords

SCIG, DFIG, PMSG, wind turbine, wind energy

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge