Logo EMERG

HIGH PERFORMANCE ASPECTS OF MHP EQUIPPED WITH EOS AND FO TURBINES

Vol. 5, Issue 10, pp.62-74 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.10.06
Cristian PURECE, Valeriu PANAITESCU, Irina ANGHEL-CHERA

Abstract

Microhidroagregatele ce echipează centralele hidroelectrice de mică putere (CHEMP) şi microhidrocentrale (MHC) din cadrul amenajărilor hidroenergetice de mică putere au fost concepute să funcţioneze pe baza principiulul „tot sau nimic” (TSN), avându-se în vedere exploatarea lor la randamente optime şi simplificarea schemei de automatizare. Acest principiu s-a dovedit a fi inadecvat datorită faptul că râurile mici se caracterizează printr-o scurgere zilnică, lunară sau sezonieră cu variaţie însemnată. De asemenea, majoritatea microhidrocentralelor construite în România după 1980 au coeficienţi de instalare mari (putere instalată de 2-3 ori mai mare decât puterea care s-ar putea obţine în funcţionarea continuă la debitul mediu multianual), acest lucru având ca efect o producţie energie electrică discontinuă repartizată în ore de funcţionare puţine în cea mai mare parte a anului. Pornind de la considerentul că turbinele tipizate de tip FO (Francis orizontal) şi EOS (elicoidal orizontal cu circuitul hidraulic în formă de S) au caracteristici de randament foarte sensibile la variaţia debitului, în cadrul lucrării sunt prezentate câteva modalităţi tehnice de creştere a randamentului de funcţionare al MHC-urilor echipate turbine tipizate.

The micro-hydro aggregates for small hydro power plant (SHPP) and micro-hydro power plants (MHP) in low-energy hydro power have been designed to operate on the basis of the “everything or nothing” principle, taking into account their exploitation at optimum efficiency and simplification automation scheme. This principle proved to be inadequate due to the fact that small rivers are characterized by a daily, monthly or seasonal drainage with significant variation. Also, most of the micro-hydro power plants built in Romania after 1980 have the high installation coefficients (installed 2-3 times the power that could be obtained in continuous operation at the multi-annual average flow), which has the effect of producing energy discontinuous power distributed in hours of low operation for most of the year. Starting from the consideration that type FO (Horizontal Francis) and EOS type turbines (horizontal helical with the Sshaped hydraulic circuit) have very sensitive flow characteristics, the paper presents some technical ways of increasing the efficiency of the functioning of micro-hydro aggregates (MHA) equipped with standardized turbines.

Keywords

efficiency, micr-hydro power plant, micro-hydro aggregate, multi-year average flow

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge