Logo EMERG

HEAVY WATER PRODUCTION IN ROMANIA: TWILIGHT OF AN INDUSTRY & DAWN OF NEW PERSPECTIVES

Vol. 5, Issue 12, pp.19-25 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.12.02
Raluca FAKO, Virgil IONESCU, Adriana OLTEANU, Sorin MEGLEA

Abstract

În noiembrie 1979 a fost publicat Decretul de înfiinţare al Combinatului Chimic pentru producerea apei grele Drobeta Turnu Severin. Dezvoltȃndu-se ca parte a unui program nuclear ambițios, această unitate de producție chimică a livrat prima şarjă de apă grea în 1988 și a fost recunoscută drept singurul producător de apă grea din Europa și cel mai mare din lume. În 2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 85/2013, uzina de apă grea intră în insolvență, iar 3 ani mai târziu este declarat falimentul. Este prezentat un istoric al fabricației inventarului de apă grea necesar pentru primă umplere și completare ulterioară pentru unitățile 1 și 2 de la CNE Cernavodă și, de asemenea, un istoric pentru inventarul estimat ca necesar pentru viitoarele unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă; sunt subliniate aspecte importante referitoare la realizările,dar şi privind dificultăţile și provocările care au trebuit să fie înfruntate în această adevărată saga industrială. Această lucrare își propune să scoată în evidenţă aspecte tehnice, economice și politice care ar putea să fundamenteze deciziile referitoare la planurile viitoare de gestionare a stocurilor de apă grea (inclusiv cele tritiate) sau acțiunile în vederea revizuirii programului de cercetare - dezvoltare în domeniul apei grele și tritiului în România și pentru prospectarea unor noi direcţii de dezvoltare industrială.

In November 1979 it was issued the Decree for the establishment of the Heavy Water Plant at Drobeta Turnu Severin. Growing as part of an ambitious nuclear program, this chemical production unit delivered the first heavy water batch in 1988 and it was recognized as the only heavy water producer in Europe and the largest in the world. In 2013, based on Government Decision no. 85/2013, the Heavy Water Plant entered in insolvency, and 3 years later was declared bankruptcy.
A historical review of the manufacturing of the inventory for the first filling and subsequent make-ups for NPP Cernavodă Units 1&2 and, also, of the estimated inventory for future potential NPP Cernavodă Units 3&4 is delivered with highlights of achievements, drawbacks and challenges encountered within this industrial saga.
This paper aims to filter technical, economical and political aspects that could act as decision fundaments for future plans for heavy water stocks management (including the tritiated ones) or actions for redrawing the heavy water and tritium R&D program in Romania and for the prospection of new industrial developments.

Keywords

heavy water, tritium, management, resource

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.