Logo EMERG

GEOTHERMAL ENERGY IN ROMANIA : AN UNCONVENTIONAL, CLEAN AND RENEWABLE ENERGY SOURCE

Volume VIII, Issue 2/2022, pp 44-55, DOI: 10.37410/EMERG.2022.2.04
Valentin-Paul TUDORACHE, Lazăr AVRAM, Niculae-Napoleon ANTONESCU

Abstract

Energia geotermală este energia termică generată și stocată în Pământ. Apa și / sau aburul transportă energia geotermală la suprafața Pământului. Variabilitatea temperaturii în ceea ce privește adâncimea scoarței terestre este cunoscută sub numele de gradient geotermic. Căldura naturală a miezului Pământului se datorează diferitelor procese fizice și chimice care apar în interior.În funcție de caracteristicile sale, energia geotermală poate fi utilizată în scopuri de încălzire și răcire sau poate fi valorificată pentru a genera electricitate curată.

Geothermal energy is thermal energy generated and stored in the Earth. Water and/or steam carry the geothermal energy to the Earth’s surface. Temperature variability in the depth of the earth’s crust is known as the geothermal gradient. The natural heat of the Earth’s core is due to the various physical and chemical processes that occur inside. Depending on its characteristics, geothermal energy can be used for heating and cooling purposes or be harnessed to generate clean electricity.

Keywords

The Earth, geothermal energy, geothermal gradient, thermal energy, clean and renewable resource.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.