Logo EMERG

FORAJE DIRIJATE ŞI ORIZONTALE PENTRU EXPLOATAREA GAZELOR DIN ZĂCĂMINTE NECONVENŢIONALE

Prof. dr. ing. Lazăr AVRAM, Prof. dr. ing. Nicolae Napoleon ANTONESCU

Abstract

După prezentarea unor aspecte generale privind resursele actuale de gaze naturale cantonate în zăcăminte neconvenţionale (cu aplecare specială asupra gazelor de şist), autorii descriu condiţiile specifice pentru forajul acestor roci argiloase din punct de vedere geologic şi al interacţiunii fluidului de foraj cu formaţiunea în sine. În acelaşi timp, specificul acestor zăcăminte constă în faptul că gazele sunt absorbite în matricea argiloasă, cantonate în sistemul vacuolar sau de microfisuri al rocilor şistoase şi se întind pe suprafeţe relativ mari în planuri aproximativ orizontale. Acest specific impune, în vederea exploatării lor, o interfaţă de contact sondă – zăcământ foarte mare. La ora actuală, combinarea forajului orizontal cu operaţia de fracturare hidraulică, executată în mai multe etape, constituie soluţia unanim acceptată de specialişti pentru creşterea semnificativă a productivităţii sondelor de gaze de şist. Punctele critice atinse în cadrul lucrării noastre privesc: alternativele programelor de construcţie ale sondelor; optimizarea garniturii de foraj; analiza fluidelor de foraj compatibile cu formaţiunile geologice traversate; monitorizarea traseului găurii de sondă; completarea sondelor în dreptul stratului productiv.

Keywords

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.