Logo EMERG

FLEXIBILITY IN THE POWER SECTOR – VARIOUS ANGLES

Vol. 7, Issue 4, pp. 147-158 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.4.12
Alexandru Valeriu Binig

Abstract

Flexibilitatea devine un cuvânt cheie al tranziției energetice. Dar e definită din diferite unghiuri – diferite subsectoare își promovează propria definiție și propriile foi de parcurs privind implementarea. Lucrarea descrie câteva definiții și semnalizează necesitatea de armonizare pentru consistență – ‘Taxonomia Flexibilității”. Pentru sectorul electroenergetic românesc, condamnat la descentralizare, Flexibilitatea este un concept esential și utilizarea sa în diverse documente strategice necesită consistență. Articolul insistă asupra necesității de a sprijini urgent investițiile în Flexibilitatea Sistemului Electroenergetic și de a ține pasul cu evoluția din UE cu privire la Flexibilitatea în zona Cererii (racordată la rețeaua de distribuție)/Flexibilitatea Distribuită

Flexibility becomes a key word of the energy transition. But it is defined from various angles – various subsectors generate their own definition and implementation roadmaps. The paper describes several such definitions and signals the need for harmonization and consistency – “Flexibility Taxonomy”. For the Romanian power sector, condemned to decentralization in the current decade, Flexibility is a crucial concept and its usage in various strategic documents needs consistency. The article insists on urgent support for Power System Flexibility while keeping the pace with the EU level developments as regards Demand Side Flexibility/Distributed Flexibility

Keywords

Flexibility, Power Systems Flexibility, Demand Side Flexibility/Distributed Flexibility, Frequency Related Flexibility, NonFrequency related Flexibility, Decentralisation, TSO-DSO collaboration

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.