Logo EMERG

FAILURE ANALYSIS AND PREVENTION OF METALLIC STRUCTURES AND COMPONENTS FROM NPP: CASE STUDY

Vol. 7, Issue 1, pp. 90-111 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.1.07
Manuela FULGER, Maria MIHALACHE, Dumitra LUCAN, Lucian VELCIU

Abstract

Scopul studiului a fost analiza unei tije filetate din suspensia elastică a conductelor de apă brută de la CNE Cernavodă pentru a stabili cauzele care au dus la ruperea acesteia. Pentru analiza defecțiunilor, suprafața de rupere a tijei filetate a fost investigată folosind urmatoarele tehnici de laborator: microscopie optică, microscopie electronică de scanare / dispersie energetică - spectrometrie cu raze X (SEM-EDS) și încercări mecanice (duritate Brinell). Concluzia finala a fost că ruperea tijei filetate s-a datorat montarii necorespunzătoare, prezenței unei impurități dure in material și utilizarii unui material cu o duritate mai mare decât cea specificată în standard.

The goal of the current study was the analysis of one threaded rod from the elastic suspension of the raw water pipelines from CNE Cernavoda to identify the causes that led to its breakage. For the failure analysis, fracture surface of the threaded rod was investigated using laboratory techniques: optical microscopy, scanning electron microscopy, energy dispersive X – ray spectrometry(SEM-EDS) and mechanical tries (Brinell hardness) .
The conclusion was the failure of the threaded rod was caused by improper mounting, the presence of a hard impurity in material and the usage of a material with greater hardness than the one specified in the project.

Keywords

failure analysis, threaded rod, elastic suspensions of pipelines

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.